Graditeljstvo

Izvođenje objekata visokogradnje, izgradnja škola i vrtića, sportske dvorane, poslovni objekti, proizvodne hale

Vodoprivredni radovi

Zemljani radovi, kanalizacija, prometnice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, marine, hidrotehnički objekti, mostovi

Usluge građevinskom mehanizacijom

Bageri, buldozeri, utovarivači, kamioni, auto mikseri, kranovi, oplatni sustavi, skele


Most na potoku Bistrica u Ivancu


Most na potoku Zbel u Trnovcu


Uređenje rijeke Bednje uz autocestu u Možđencu


Regulacija Plitvice


Bednja kod pregrade Prstec


Uređenje potoka Stiper


Uređenje rijeke Bednje i most autoceste Zagreb – Goričan


Obnovljeni stari rimski most i pješački most u Jalkovcu


Uređenje rijeke Bednje i most u Završju


Most na rijeci Bednji - Varaždinske Toplice


Pješački most Veliki Bukovec


Uređenje brane na Bednji u Kučanu ludbreškom


Vodna stepenica


Postavljanje magistralnog plinovoda preko rijeke Bednje


Podvožnjak Jakopovec


Most Ljubeščica-Orehovec


Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Varaždina


Uređenje rijeke Bednje u Ivanečkoj Železnici


Uređenje rijeke Bednje u Margečanu

Kontakt

HIDROING d.d. Varaždin

Optujska 161, 42000 Varaždin

MB 3005313

E-mail: info@hidroing.hr

Tel: +385 (42) 332 600

Fax: +385 (42) 330 365