Graditeljstvo

Izvođenje objekata visokogradnje, izgradnja škola i vrtića, sportske dvorane, poslovni objekti, proizvodne hale

Vodoprivredni radovi

Zemljani radovi, kanalizacija, prometnice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, marine, hidrotehnički objekti, mostovi

Usluge građevinskom mehanizacijom

Bageri, buldozeri, utovarivači, kamioni, auto mikseri, kranovi, oplatni sustavi, skele

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Hidroing d.d. osigurava visoku razinu kvalitete u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji, te istu stalno poboljsava sukladno vlastitom iskustvu, te zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Upravljanje kvalitetom, Hidroing d.d. provodi trajno na svim organizacijskim razinama te je stoga primjena i poboljsavanje sustava upravljanja kvalitetom i zastitom okolisa obveza svih stalno i povremeno zaposlenih u Hidroing-u.

UPRAVLJANJE ZASTITOM OKOLISA

Hidroing d.o.o. temeljito i savjesno prepoznaje utjecaje na okolis koji se pojavljuju u svim procesima rada, te upravlja aspektima okolisa, u skladu sa zakonskim i drugim zahtjevima, te sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2015.

ZADOVOLJSTVO KUPACA

lspunjavanjem zahtjeva i nadmasivanjem ocekivanja svojih kupaca, Hidroing d.d. osigurava postizanje i povecanje njihovog zadovoljstva, sto je temelj politike upravljanja kvalitetom i zastitom okolisa nase organizacije.

UPRAVLJANJE RESURSIMA

Najveca vrijednost Hidroinga d.o.o. njegovi su radnici, koji svojim iskustvom, znanjem, strucnoscu i odgovornoscu doprinose napretku nase organizacije. Upravo zbog toga na visoko mjesto prioriteta postavljamo brigu za radnika, te motivacijom, vodenjem , izobrazbom, sigurnim i kreativnim uvjetima rada, postizemo njihovu usmjerenost nasoj viziji.

Hidroing d.o.o. upravlja infrastrukturom kako bi utvrdio, osigurao i odrzavao infrastrukturu koja je potrebna za postizanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima, te kako bi nadzirao utjecaje infrastrukture na okolis.

IZOBRAZBA I USAVRSAVANJE

Posebnu paznju Hidroing d.o.o. poklanja stalnoj izobrazbi i usavrsavanju zaposlenih, cime ispunjava jednu od bitnih pretpostavki za stalno poboljsavanje kvalitete proizvoda i usluga, te smanjivanje nepovoljnih utjecaja na okolis.

KOMUNIKACIJA

Hidroing d.o.o.. kontinuirano poboljsava unutarnju i vanjsku komunikaciju s kupcima i zainteresiranim stranama, sa zeljom podizanja ucinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i zastitom okolisa.

OCJENA SUSTAVA

S ciljem stalnog poboljsavanja sustava upravljanja kvalitetom i zastitom okolisa, Hidroing d.d. redovito pregledava i ocjenjuje koncepciju i provedbu politike upravljanja kvalitetom i zastitom okolisa, te sustava u cijelosti.

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I ZASTITOM OKOLISA JE OBVEZNA I JAVNA

S politikom upravljanja kvalitetom i zastitom okolisa upoznati su nasi radnic,i podizvoditelji te su obvezni pridrzavati se svih njenih odredbi.

kao i svi nasi kao i svi nasi podizvoditelji te su obvezni pridrzavati se svih njenih odredbi.

Politika upravljanja kvalitetom i zastitom okolisa nasa je obaveza koju javno objavljujemo.


Vizija

Neprestanim i usmjerenim ulaganjima u izobrazbu strucnih potencijala, kao i ulaganjem u suvremenu opremu, uredaje i strojeve, postici cemo maksimalnu specijaliziranost u podrucju nase djelatnosti.

U sklopu gospodarsko-interesnog udruzenja vodnogospodarskih trgovackih drustava uspostaviti cemo kvalitetnu i obostrano korisnu suradnju, te zajednicki istupati na sirem trzistu.

Efikasnom organizacijom i visoko tehnoloskim pristupom gradnji zadrzati cemo svoje mjesto na trzistu, uz naglasenu paznju na tocnost, kvalitetu i korektnost prema naruciteljima. To mora biti nasa osnovna znacajka.

Trajnom izobrazbom stvorit cemo vrijedan tim radnika ciji odnos se zasniva na profesionalizmu, kolegijalnosti i zajednickom usmjerenju prema ovoj viziji.

U nasoj viziji, svaki je radnik potpuno svjestan da njegov doprinos znatno utjece na kvalitetu naseg proizvoda, kao i na smanjenje utjecaja na okolis.

Misija

Nasa misija je pruziti vrhunsku uslugu visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje svim nasim kupcima.

Vrhunska usluga predstavlja potpuno ispunjavanje zahtjeva nasih kupaca, dok zakonske i druge zahtjeve postavljamo kao nas apsolutni minimum.

Prilikom planiranja i izvodenja nasih djelatnosti, nastojimo prepoznati i upravljati svim nasim utjecajima na okolis.

Ciljevi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša

  • potpuno zadovoljstvo kupaca nasih proizvoda i usluga
  • prepoznatljiva kvaliteta proizvoda i usluga, uz stalno poboljsavanje
  • kontinuirana izobrazba radnika
  • uzajamno korisni odnosi sa dobavljacima i podizvoditeljima
  • kontinuirano ostvarivanje profita koji osigurava dovoljno resursa za poboljsavanje prepoznavati sve aspekte okolisa nasih djelatnosti, te smanjivati nepovoljne utjecaje na okolis odrzavati pozitivnu predodzbu javnosti o nasoj organizaciji
  • stalno nadzirati odvijanje svih poslovnih procesa
Direktor

Danijel Risek, ing. građ.

Kontakt

HIDROING d.o.o. Varaždin

Optujska 161, 42000 Varaždin

OIB: 44397455824

E-mail: info@hidroing.hr

Tel: +385 (42) 332 600

Fax: +385 (42) 330 365