Opće informacije o društvu

HIDROING dioničko društvo za graditeljstvo i hidrogradnju

Optujska 161
42000 Varaždin

Tel. 042 - 332 - 600
Fax. 042 - 330 - 365
e-mail: info@hidroing.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

ljudski-resursi@hidroing.hr
tel:  042 332 606


Matični broj: 3005313

OIB 44397455824


Računi:

Zagrebačka banka d.d.
Paromlinska 2, 10000 Zagreb
HR9423600001101740974

Privredna banka Zagreb d.d.
Račkoga 6, 10000 Zagreb
HR1823400091100161295

Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka: 
HR7624020061100793751

Temeljni kapital društva 11.164.960,00 Kn

Trgovački sud u Varaždinu MBS 070022871

Broj dionica: 139562

Nominalni iznos dionice: 80,00 Kn

Uprava: Danijel Risek, ing.građ.

Predsjednik Nadzornog odbora: Mirko Habijanec, dipl.ing.građ.


Kontakt

HIDROING d.d. Varaždin

Optujska 161, 42000 Varaždin

MB 3005313

E-mail: info@hidroing.hr

Tel: +385 (42) 332 600

Fax: +385 (42) 330 365