Kratka povijest organizacije

Pravni prednik Hidroinga d.d. osnovan je 10. studenog 1953. godine, pod imenom „Vodna zajednica Plitvica“.

U samom početku ta se organizacija bavila uređenjem rijeka i potoka u ovom slivnom području.

Godine 1970. tvrtka je dobila današnje ime „Hidroing“ te se pored vodoprivrede intenzivno počela baviti niskogradnjom i hidrogradnjom, da bi se polovicom sedamdesetih djelatnost proširila i na visokogradnju.

Tijekom godina tvrtka je mijenjala organizacijske forme prema promjenama u zakonodavstvu, da bi se 1996. godine ustrojila isprva kao d.o.o., a 1999. godine kao dioničko društvo, što je i današnja organizacijska forma ovog trgovačkog društva.

Kontakt

HIDROING d.d. Varaždin

Optujska 161, 42000 Varaždin

MB 3005313

E-mail: info@hidroing.hr

Tel: +385 (42) 332 600

Fax: +385 (42) 330 365