Poziv dioničarima za glavnu skupštinu

14.03.2022
Saziva se Glavna skupština trgovačkog društva HIDROING d.d., Varaždin, Optujska 161, koja će se održati u četvrtak, 14.04.2022. godine u 11:00 sati u sjedištu - prostorijama Društva, na adresi Optujska 161, Varaždin

Poziv dioničarima za glavnu skupštinu

24.05.2021
Saziva se Glavna skupština trgovačkog društva Hidroing d.d. koja će se održati 30.06.2021 u 11h sati u sjedištu - prostorijama društva, Optujska 161, Varaždin

Kontakt

HIDROING d.o.o. Varaždin

Optujska 161, 42000 Varaždin

OIB: 44397455824

E-mail: info@hidroing.hr

Tel: +385 (42) 332 600

Fax: +385 (42) 330 365