Graditeljstvo

Izvođenje objekata visokogradnje, izgradnja škola i vrtića, sportske dvorane, poslovni objekti, proizvodne hale

Vodoprivredni radovi

Zemljani radovi, kanalizacija, prometnice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, marine, hidrotehnički objekti, mostovi

Usluge građevinskom mehanizacijom

Bageri, buldozeri, utovarivači, kamioni, auto mikseri, kranovi, oplatni sustavi, skele

Upravljanje kvalitetom

Hidroing d.d. osigurava visoku razinu kvalitete u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji, te istu stalno poboljšava sukladno vlastitom iskustvu, te zahtjevima norme ISO 9001:2015.
Upravljanje kvalitetom, Hidroing d.d. provodi trajno na svim organizacijskim razinama te je stoga primjena i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem obveza svih stalno i povremeno zaposlenih u Hidroing-u.


Upravljanje okolišem

Hidroing d.d. temeljito i savjesno prepoznaje utjecaje na okoliš koji se pojavljuju u svim procesima rada, te upravlja aspektima okoliša, u skladu sa zakonskim i drugim zahtjevima, te sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2015.

Zadovoljstvo kupaca

Ispunjavanjem zahtjeva i nadmašivanjem očekivanja svojih kupaca, Hidroing d.d. osigurava postizanje i povećanje njihovog zadovoljstva, što je temelj politike upravljanja kvalitetom i okolišem naše organizacije.

Upravljanje resursima

Najveća vrijednost Hidroinga d.d. njegovi su zaposlenici, koji svojim iskustvom, znanjem, stručnošću i odgovornošću doprinose napretku naše organizacije.

Izobrazba i usavršavanje

Posebnu pažnju Hidroing d.d. poklanja stalnoj izobrazbi i usavršavanju zaposlenih, čime ispunjava jednu od bitnih pretpostavki za stalno poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga, te smanjivanje nepovoljnih utjecaja na okoliš.Misija

Naša misija je pružiti vrhunsku uslugu visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje svim našim naručiteljima. Vrhunska usluga predstavlja potpuno ispunjavanje zahtjeva naših naručitelja, dok zakonske i druge zahtjeve postavljamo kao naš apsolutni minimum. Prilikom planiranja i izvođenja naših djelatnosti, nastojimo prepoznati i upravljati svim našim utjecajima na okoliš.

Vizija

Neprestanim i usmjerenim ulaganjima u izobrazbu stručnih potencijala, kao i ulaganjem u suvremenu opremu, uređaje i strojeve, postići ćemo maksimalnu specijaliziranost u području naše djelatnosti. U sklopu gospodarsko-interesnog udruženja vodnogospodarskih trgovačkih društava uspostaviti ćemo kvalitetnu i obostrano korisnu suradnju, te zajednički istupati na širem tržištu. Efikasnom organizacijom i visoko tehnološkim pristupom gradnji zadržati ćemo svoje mjesto na tržištu, uz naglašenu pažnju na točnost, kvalitetu i korektnost prema naručiteljima. Trajnom izobrazbom stvorit ćemo vrijedan tim zaposlenika čiji odnos se zasniva na profesionalizmu, kolegijalnosti i zajedničkom usmjerenju prema ovoj viziji.

Kontakt

HIDROING d.o.o. Varaždin

Optujska 161, 42000 Varaždin

OIB: 44397455824

E-mail: info@hidroing.hr

Tel: +385 (42) 332 600

Fax: +385 (42) 330 365