Graditeljstvo

Izvođenje objekata visokogradnje, izgradnja škola i vrtića, sportske dvorane, poslovni objekti, proizvodne hale

Vodoprivredni radovi

Zemljani radovi, kanalizacija, prometnice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, marine, hidrotehnički objekti, mostovi

Usluge građevinskom mehanizacijom

Bageri, buldozeri, utovarivači, kamioni, auto mikseri, kranovi, oplatni sustavi, skele


VI OŠ Varaždin


Vrtić Vidovec


Vrtić Marija Bistrica


Mup Čakovec


Vrtić Kućan Donji


Hala Desyre u Nedeljancu


Farma Šandorovec


Farma KOKO-HAJ u Mariji Bistrici


Farma NTS u Jalžabetu


Poslovna građevina RESA u Optujskoj ulici Varaždin


Farma muznih krava u Gornjem Vratnu


Brana na jezeru Trakoščan


Studentski restoran Varaždin


Farma za kokoši nesilice Sv. Đurđ


Stambena zgrada Jurkovićeva


Izgradnja sportske dvorane i dogradnja škole u Ludbregu


Dogradnja IV OŠ u Varaždinu


Dogradnja VI OŠ u Varaždinu


Izgradnja osnovne škole i dvorane u Višnjici


Stambeni objekti u Varaždinu


Dogradnja osnovne škole u Jalžabetu


Dogradnja osnovne škole Kućan


Općinska zgrada i vatrogasni dom u Maruševcu


Hotel i restoran u Šišanu


Hala WE-KR u Ivancu

Vezani članci
Zapisa: 48

Visokogradnja

Kontakt

HIDROING d.o.o. Varaždin

Optujska 161, 42000 Varaždin

OIB: 44397455824

E-mail: info@hidroing.hr

Tel: +385 (42) 332 600

Fax: +385 (42) 330 365