Graditeljstvo

Izvođenje objekata visokogradnje, izgradnja škola i vrtića, sportske dvorane, poslovni objekti, proizvodne hale

Vodoprivredni radovi

Zemljani radovi, kanalizacija, prometnice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, marine, hidrotehnički objekti, mostovi

Usluge građevinskom mehanizacijom

Bageri, buldozeri, utovarivači, kamioni, auto mikseri, kranovi, oplatni sustavi, skele

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Hidroing d.d. osigurava visoku razinu kvalitete u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji, te istu stalno poboljšava sukladno vlastitom iskustvu, te zahtjevima norme ISO 9001:2008.
Upravljanje kvalitetom, Hidroing d.d. provodi trajno na svim organizacijskim razinama te je stoga primjena i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem obveza svih stalno i povremeno zaposlenih u Hidroing-u.

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM

Hidroing d.d. temeljito i savjesno prepoznaje utjecaje na okoliš koji se pojavljuju u svim procesima rada, te upravlja aspektima okoliša, u skladu sa zakonskim i drugim zahtjevima, te sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2004.

ZADOVOLJSTVO KUPACA

Ispunjavanjem zahtjeva i nadmašivanjem očekivanja svojih kupaca, Hidroing d.d. osigurava postizanje i povećanje njihovog zadovoljstva, što je temelj politike upravljanja kvalitetom i okolišem naše organizacije.

UPRAVLJANJE RESURSIMA

Najveća vrijednost Hidroinga d.d. njegovi su zaposlenici, koji svojim iskustvom, znanjem, stručnošću i odgovornošću doprinose napretku naše organizacije. Upravo zbog toga na visoko mjesto prioriteta postavljamo brigu za zaposlenika, te motivacijom, vođenjem, izobrazbom, sigurnim i kreativnim uvjetima rada, postižemo njihovu usmjerenost našoj viziji.
Hidroing d.d. upravlja infrastrukturom kako bi utvrdio, osigurao i održavao infrastrukturu koja je potrebna za postizanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima, te kako bi nadzirao utjecaje infrastrukture na okoliš.

IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE

Posebnu pažnju Hidroing d.d. poklanja stalnoj izobrazbi i usavršavanju zaposlenih, čime ispunjava jednu od bitnih pretpostavki za stalno poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga, te smanjivanje nepovoljnih utjecaja na okoliš.

KOMUNIKACIJA

Hidroing d.d. kontinuirano poboljšava unutarnju i vanjsku komunikaciju s kupcima i zainteresiranim stranama, sa željom podizanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.

OCJENA SUSTAVA

S ciljem stalnog poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, Hidroing d.d. redovito pregledava i ocjenjuje koncepciju i provedbu politike upravljanja kvalitetom i okolišem, te sustav u cijelosti.

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLIŠEM JE OBVEZNA I JAVNA

Naši zaposlenici su upoznati s politikom upravljanja kvalitetom i okolišem i obvezni su se pridržavati svih njenih odredbi.
Politika upravljanja kvalitetom i okolišem naša je obaveza koju javno objavljujemo.

DIREKTOR:
Dejan Blagus, dipl.ing.građ.

Kontakt

HIDROING d.d. Varaždin

Optujska 161, 42000 Varaždin

MB 3005313

E-mail: info@hidroing.hr

Tel: +385 (42) 332 600

Fax: +385 (42) 330 365